Kennisbank

Het is een feit dat de onderwijsstructuur van Nederland best gecompliceerd is voor een buitenstaander. Sterker nog, wegens de continue veranderingen is het soms lastig voor de Nederlandse studenten om bij te blijven. Daarom hebben we hier de actuele onderwijsstructuur uiteengezet.

 

Afschaffing loting vanaf studiejaar 2017-2018

Vanaf het studiejaar 2017-2018 gaan hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun studies met numerus fixus (= studies met een beperkt aantal plaatsen) selecteren. De centrale loting via DUO wordt dan afgeschaft. Er wordt dan niet alleen maar gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De hogeschool of universiteit mag zelf bepalen wat de selectiecriteria zijn. Op deze manier wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek terecht komt.

 

Voor meer info KLIK HIER

 

Studeren tijdens het asielprocedure

Veel mensen denken dat het niet mogelijk is om te studeren, terwijl men een asiel heeft aangevraagd en de procedure nog loopt. Echter zijn er degelijk wel mogelijkheden waarmee het studeren wel werkelijkheid kan worden. In Nederland opereert een organisatie, genaamd UAF. Deze organisatie behartigt de belangen van vluchtelingen als het gaat om studeren.

 

Voor meer info KLIK HIER

 

De Nieuwe Studiefinanciering: Het Studievoorschot

Per 1 september 2015 is het nieuwe stelsel ingegaan. Dit stelsel geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bachelor- of masteropleiding. Het nieuwe stelsel is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden.

 

Voor meer info KLIK HIER

 

Nederlandse Onderwijsstructuur

 

KLIK HIER voor een overzicht