Geloof

De Islam begeleidt zijn volgelingen op ieder aspect in het leven, waaronder het nastreven van kennis. De Heilige Profeet Mohammed, vrede en zegeningen van God zij met hem, was een fervent voorstander van het leven lang leren en onderwijzen; “Doe kennis op van de wieg tot aan het graf” waren zijn nobele woorden. Zijn voorbeeld volgend heeft, Zijne Heiligheid, Mirza Masroor Ahmad, de hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, in zijn eigen woorden gezegd:

 

“Ik adviseer de jongeren: Ga helemaal op in je studie, tot uitsluiting van al het andere. Streef zodanig vooruit op elk onderwijsgebied, dat jouw minimale doelstelling de nobelprijs is. Dit vergt hard werk gedurende een lange periode” (Intreerede, Jaarlijkse bijeenkomst in Ghana, 17 april 2008)

 

De Ahmadiyya Moslim Jongeren Organisatie benadrukt het belang van het reguleren van wereldse kennis met de Islamitische leer en ontsluit daarmee het constructieve potentieel van het eerstgenoemde. In een wereld van onrecht, immoraliteit, economische ongelijkheid, verdeeldheid, oorlog, honger en humanitaire rampen streven Ahmadi Moslim-studenten door middel van kennis naar het herstellen van rechtvaardigheid, vrede en spiritualiteit.