Islam

De islamitische leerstellingen onderwijzen dat God het gehele universum heeft geschapen, met alles dat hierin voorkomt. Hij heeft de mensheid geschapen met het doel hem te aanbidden. Het concept van ‘aanbidden’ in de islam is zeer uitgebreid. Alle aspecten die zich voordoen in het leven kunnen worden beschouwd als een vorm van aanbidding, wanneer men dit doet met de intentie om God te vergenoegen en in overeenstemming met de leer van de islam. Ook het vergaren en nastreven van kennis is hier onderdeel van.

 

De islam zelf kan worden samengevat door zes belangrijke geloofsartikelen en vijf pilaren.

Schermafbeelding 2017-03-13 om 00.15.55