Stop de crISIS

Stop de crISIS

In de nasleep van de verschrikkelijke aanslagen in Parijs en Brussel en met de opkomst van extremisme over de hele wereld, beseffen wij, de Ahmadiyya Moslim Studenten Vereniging dat er een sterke behoefte is aan het veroordelen en het tegengaan van deze gruwelijke en on-islamitische daden. Met de kracht van de pen willen wij een oorlog voeren tegen deze radicale ideologie, wat niets te maken heeft met de Islam of ieder andere religie. Wij willen het brede publiek en de Islamitische bevolking onderwijzen dat de Islam een religie van vrede is. De leestellingen van de Islam en de Heilige Profeet Mohammed (vzmh) brachten een boodschap van liefde, tolerantie en pluralisme.

Het evenement is voorzien van een unieke structuur dat uitvoerig behandelt waarom jongeren ten prooi vallen aan deze radicale ideologie. Vervolgens wordt er gekeken naar hoe wij als een samenleving kunnen waken tegen deze dreiging.

Het is tijd om een standpunt te nemen!

Geen reactie's

Geef een reactie